Thanh Toán Bằng Tiền Mặt

+ Có thể thanh toán trực tiếp tại Công ty

+ Hoặc thanh toán vào ngày thực hiện tour

Chủ Tk: Phan Đặng Ngọc Tấn

Số TK: 0161000091877

Ngân hàng: Vietcom Bank - Huế

Chủ Tk: Phan Đặng Ngọc Tấn

Số TK: 119000044228

Ngân hàng: VietinBank - Huế